Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

European Literacy Policy Network

European Literacy Policy Network 

 

Sinds februari 2014 is de KWP Rotterdams Talent lid van het European Literacy Policy Network (ELINET). De Europese Unie heeft dit netwerk gevraagd om binnen de Europese lidstaten de bewustwording over laaggeletterdheid te vergroten. De lancering van ELINET was tijdens een bijeenkomst met 80 deelnemende organisaties (organisaties, stichtingen, centra, beleidsmakers en andere groeperingen uit 28 landen nemen deel) op 24 t/m 27 februari in Wenen. Roel van Steensel (faculteit Pedagogische Wetenschappen, EUR) was daar namens de KWP.

ELINET wil laaggeletterdheid bestrijden én voorkomen. Een op vijf Europese 15-jarigen en ongeveer 75 miljoen volwassenen kunnen onvoldoende lezen en schrijven. Dat reduceert hun kansen op de arbeidsmarkt en verhoogt het risico op armoede en sociale uitsluiting. H.K.H. Prinses Laurentien zal ELINET lanceren op het meerdaagse congres in Wenen. En Androulla Vassiliou, Europees Commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugd, zal een toelichting geven in een videoboodschap.

2020
ELINET komt voort uit de EU High Level Group on Literacy die H.K.H. Prinses Laurentien voorzat. In 2011 werd de High Level Group (HLG) of experts op het gebied van geletterdheid geïnstalleerd. De groep onderzocht op welke wijze het niveau van geletterdheid van kinderen en volwassenen bevorderd kan worden. In het eindrapport presenteerde de HLG aanbevelingen voor een structurele aanpak van laaggeletterdheid in de EU. In navolging van het werk van deze groep ontstond het initiatief om een Europees netwerk te creëren dat zich toelegt op bewustwording, beleidsvorming en kennisuitwisseling. ELINET is hier het resultaat van. De organisaties binnen het netwerk zullen niet alleen informatie verzamelen, maar ook actie ondernemen om het aantal laaggeletterde kinderen, adolescenten en volwassenen tot 2020 te verminderen.

Netwerk
De Universiteit van Keulen (Prof. Dr. Christine Garbe, Martin Gross) vormen het management. Voor Nederland maken CINOP, Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven deel uit van het netwerk, net als Expertisecentrum Nederlands en Eblida.  Het loopt twee jaar. In het eerste half jaar dienen alle landen met een overview van literacy projecten en programma’s te komen.