Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Specials 2018

UITNODIGING KWP Specials 2018

 

De KWP Specials gaan themagericht te werk en sluiten altijd aan bij actuele onderwijsontwikkelingen in Rotterdam en algemeen geldend voor de grote steden in Nederland.

We richten ons op een breed publiek aan professionals, verbonden aan scholen, schoolbesturen, gemeente, kennisinstellingen, onderwijsgerelateerde organisaties, en ouders en leerlingen.

Onlangs vond de KWP Special van De aansluiting van mbo op hbo plaats!
De ppt die hier gebruikt werd kunt u hier downloaden: Doorlopende presentatie – KWP Special Aansluiting mbo-hbo

Het verslag en de presentaties van de KWP Special van 1 oktober vindt u ook hier op de subpagina van KWP specials: http://www.kenniswerkplaats-rotterdamstalent.nl/specials-2018/verslag-kwp-special-kansengelijkheid/

 

 

Schrijft u zich vooral in voor de laatste KWP Special van dit jaar over Schoolloopbanen op 28 November: zie hier de flyer: Uitnodiging KWPSpecial Loopbanen!

We ontvangen u graag vanaf 15.00 uur in restaurant Onder de Hofbogen, en eindigen het programma (inclusief diner) rond 19.30 uur.

De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo. Scholen leiden op voor banen die nog niet bestaan en eenmaal op de arbeidsmarkt wisselen mensen regelmatig van baan. Dit vraagt competenties om de eigen loopbaan vanaf jonge leeftijd zelf vorm te geven. Dit geldt extra voor mensen in kwetsbare posities.

 Maar wat is mogelijk, wenselijk en haalbaar in het bieden van loopbaantrajecten?

Loopbaanontwikkeling is voor ieder mens belangrijk en relevant. Daarom nodigen we een gemêleerd gezelschap uit van leerkrachten, decanen, werkgevers, arbeidsbemiddelaars, gemeenteambtenaren, onderzoekers, enzovoort. U bent daar één van!

Om van elkaar te leren vanuit verschillende perspectieven, nodigen we u uit om naast de eigen aanmelding, nog 2 gasten mee te nemen die vanuit een andere invalshoek dit onderwerp benaderen.

 Om de KWP special tot een succes te maken is het van belang dat u en uw gasten erbij zijn.

Vriendelijke groeten,

Paul van der Aa, Ellen Klatter, Marinka Kuijpers, Frans Spierings & Monique Strijk

Hogeschool Rotterdam

—————————————————————————-

Aanmelden?

We willen graag weten hoeveel mensen er komen. U kunt zich hiervoor aanmelden, via: https://www.risbo.org/kwpspecials2018

 

Deelname aan alle KWP Specials is gratis.

U wordt op de hoogte gehouden van de specifiek data, tijdstippen en locatie via de email en via onze website.

 

 

 

KWP Special 1: op 19 september 2018Social Lab: aansluiting mbo – hbo   Dit event heeft reeds plaatsgevonden KWP Special 2: 1 oktober 2018Vergroten van kansengelijkheid in po en vo Dit event heeft reeds plaatsgevonden KWP Special 3: NIET BESCHIKBAAR: nieuwe datum volgt!! Digitale geletterdheidDe digitale wereld wordt steeds complexer, de hoeveelheid informatie die op ons afkomt is eindeloos. Onderwijs in digitale geletterdheid is dan ook erg belangrijk.Digitale geletterdheid is onder te verdelen in ict-basisvaardigheden, mediawijsheid, computational thinking en informatievaardigheden.Deze KWP-special focussen we op de informatievaardigheden. Deze zijn te onderscheiden in zoeken, selecteren, beoordelen en verwerken. Onderzoekers van de CED-Groep en de Universiteit Utrecht onderzochten of en hoe methoden voor Nederlandse taal, begrijpend lezen, zaakvakken en studievaardigheden in het primair onderwijs aandacht besteden aan deze informatievaardigheden. Met elkaar bespreken we:Wat leren de resultaten van dit onderzoek ons?Wat zegt het ontwikkelteam van Curriculum.nu hierover?Hoe leren leerkrachten deze vaardigheden aan kinderen aan en waar lopen ze tegenaan?Wat werkt en wat werkt niet?

Wat hebben kinderen én leerkrachten nodig om nu en in de toekomst informatievaardig te zijn?

 

Tijd en organisatoren:

Begin november, locatie en tijd volgen

 

Tijd en locatie:

Tijd en locatie volgen

 

Ontwikkelaars en organisatoren:

Marléone Goudswaard & Els Rietveld

CED groep

 

 

KWP Special 4: op 28 november 2018Loopbanen De arbeidsmarkt is in de afgelopen decennia in hoog tempo veranderd. Mensen doen werk dat nog niet bestond toen ze aan hun (school)loopbaan begonnen en mede door de flexibilisering wisselen mensen vaker dan vroeger van baan. Waar voorheen in de loopbaanbegeleiding het maken van dé goede loopbaankeuze centraal stond is nu het leren kiezen van belang. Dit roept vragen op als:-       Wie stuurt de loopbaanontwikkeling? Het individu zelf, de sociale omgeving, de school of de werkgever? Loopbaanontwikkeling is immers meer dan een individueel belang, ook het leren voor de eigen organisatie of werkgever en het maatschappelijk belang weegt mee in keuzes voor loopbaanontwikkeling.-       Wat betekent dit voor de werknemer? Hoe behoud je de motivatie om energie te steken in je baan of in je loopbaanontwikkeling? Deze vragen spelen extra voor starters op de arbeidsmarkt of kwetsbare werknemers waarvan de belastbaarheid en het planvermogen beperkt is.Tijdens deze bijeenkomst verkennen de deelnemers deze vragen aan de hand van dilemma’s bij Rotterdamse aanpakken en vraagstukken. De organisatoren zorgen dat de verschillende perspectieven gehoord worden.Tijd en locatie: 14.30-18.30 uur, Zadkine Benthemplein 

Ontwikkelaars en organisatoren:

Monique Strijk, Jos Heinerman, Ellen Klatter, Marinka Kuijpers, Paul van der Aa, Frans Spierings

Hogeschool Rotterdam