Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Specials 2018

UITNODIGING KWP Specials 2018

SAVE THE DATES!

 

In het najaar organiseert de KWP Rotterdams Talent vier Specials over

1. De aansluiting van mbo op hbo (19 september): Programma KWP Special
2. Vergroten van kansengelijkheid in po en vo (1 oktober): Uitnodiging KWPSpecial Kansengelijkheid
3. Digitale Geletterdheid (begin november)
4. Schoolloopbanen (28 November)

 

De KWP Specials gaan themagericht te werk en sluiten altijd aan bij actuele onderwijsontwikkelingen in Rotterdam en algemeen geldend voor de grote steden in Nederland.

We richten ons op een breed publiek aan professionals, verbonden aan scholen, schoolbesturen, gemeente, kennisinstellingen, onderwijsgerelateerde organisaties, en ouders en leerlingen.

 

Aanmelden?

We willen graag weten hoeveel mensen er komen. U kunt zich voor meerdere KWP Specials aanmelden, via: https://www.risbo.org/kwpspecials2018

 

Deelname aan alle KWP Specials is gratis.

U wordt op de hoogte gehouden van de specifiek data, tijdstippen en locatie via de email en via onze website.

 

 

 

KWP Special 1: op 19 september 2018Social Lab: aansluiting mbo – hbo  De gemeente beoogt de doorstroom naar het hoger onderwijs voor zoveel mogelijk groepen, zo soepel mogelijk te laten verlopen. Momenteel is het zo dat het studiesucces van veel MBO-ers ver achterblijft bij de Havo- en VWO instroom. Er is kennis nodig om het studiesucces in deze groep te kunnen verbeteren.In deze special laten drie EUR-studenten, die hun scriptie hierover schrijven, vanuit drie niveaus hun licht schijnen op de problematiek en de kansen voor verbetering:- Studentniveau: Ervaringen in de leeromgeving en ‘sense of belonging’ van hbo-studenten met een mbo vooropleiding- Docentniveau:   Mindset van docent met betrekking tot mbo/havo vooropleiding en diversiteit.

- Bestuursniveau: Samenwerking tussen mbo- en hbo instellingen in Rotterdam.

Tevens komen er twee sprekers:

Jean-Marie Molina vertelt over het vastlopen van studenten tijdens hun studietijd. Ze begeleidt die studenten met de methode Tough Love waarin zij put uit het werk van Carol Dweck over de growth en fixed mindset en studenten beweegt van “ik kan het niet” naar “ik kan het wel” met gebruik van E. Scott Geller’s zelfmotivatie.

Ellen Klatter zal verhalen over scharnierpunten van het mbo naar het-hbo

 Tijd en locatie:

13.00 – 17.00 uur, Erasmus Paviljoen

 

Ontwikkelaars en organisatoren:

Studenten Erasmus Universiteit Rotterdam,

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

KWP Special 2: 1 oktober 2018Vergroten van kansengelijkheid in po en voOnlangs verscheen de Staat van het Onderwijs 2018, waarin de inspectie opnieuw aandacht vraagt voor kansenongelijkheid en segregatie. Een van de uitkomsten is dat scholen er toe doen. De vraag is ook voor Rotterdam urgent wat scholen dan precies kunnen doen om kansengelijkheid te vergroten? Daar willen we een discussiemiddag aan wijden.Vragen:

  • Hoe is de feitelijke situatie rond kansenongelijkheid in het Rotterdamse po en vo? (ook in vergelijking met de G4 en het landelijke beeld)
  • Welke kennis is er over oorzaken van kansenongelijkheid en segregatie (in de literatuur; Rotterdams onderzoek; beleidsnotities)?
  • Welke mogelijke handvatten zijn er om kansengelijkheid te vergoten? Zowel vanuit de praktijk als vanuit de literatuur
  • Welke goede voorbeelden kennen we, in Rotterdam en van elders? Wat blijkt te werken? Voor wie, in welke situaties en waarom?
  • Hoe komen we tot een effectieve aanpak, wat is daar voor nodig? (Biedt het Masterplan Onderwijs voldoende aanknopingspunten?)

 

Tijd en locatie:

17.00 – 19.00 uur, Hogeschool Inholland, Posthumalaan 90

En extra debat op 5 oktober als afsluiting onderwijsweek

 

Ontwikkelaars en organisatoren:

Guido Walraven, Jeroen Onstenk, Trudi Hofstede en Jose Hofman Hogeschool Inholland, gemeente R’dam en BOOR

 

 

KWP Special 3: op begin november 2018Digitale geletterdheidDe digitale wereld wordt steeds complexer, de hoeveelheid informatie die op ons afkomt is eindeloos. Onderwijs in digitale geletterdheid is dan ook erg belangrijk.Digitale geletterdheid is onder te verdelen in ict-basisvaardigheden, mediawijsheid, computational thinking en informatievaardigheden.Deze KWP-special focussen we op de informatievaardigheden. Deze zijn te onderscheiden in zoeken, selecteren, beoordelen en verwerken. Onderzoekers van de CED-Groep en de Universiteit Utrecht onderzochten of en hoe methoden voor Nederlandse taal, begrijpend lezen, zaakvakken en studievaardigheden in het primair onderwijs aandacht besteden aan deze informatievaardigheden. Met elkaar bespreken we:Wat leren de resultaten van dit onderzoek ons?

Wat zegt het ontwikkelteam van Curriculum.nu hierover?

Hoe leren leerkrachten deze vaardigheden aan kinderen aan en waar lopen ze tegenaan?

Wat werkt en wat werkt niet?

Wat hebben kinderen én leerkrachten nodig om nu en in de toekomst informatievaardig te zijn?

 

Tijd en organisatoren:

Begin november, locatie en tijd volgen

 

Tijd en locatie:

Tijd en locatie volgen

 

Ontwikkelaars en organisatoren:

Marléone Goudswaard & Els Rietveld

CED groep

 

 

KWP Special 4: op 28 november 2018Loopbanen De arbeidsmarkt is in de afgelopen decennia in hoog tempo veranderd. Mensen doen werk dat nog niet bestond toen ze aan hun (school)loopbaan begonnen en mede door de flexibilisering wisselen mensen vaker dan vroeger van baan. Waar voorheen in de loopbaanbegeleiding het maken van dé goede loopbaankeuze centraal stond is nu het leren kiezen van belang. Dit roept vragen op als:-       Wie stuurt de loopbaanontwikkeling? Het individu zelf, de sociale omgeving, de school of de werkgever? Loopbaanontwikkeling is immers meer dan een individueel belang, ook het leren voor de eigen organisatie of werkgever en het maatschappelijk belang weegt mee in keuzes voor loopbaanontwikkeling.-       Wat betekent dit voor de werknemer? Hoe behoud je de motivatie om energie te steken in je baan of in je loopbaanontwikkeling? Deze vragen spelen extra voor starters op de arbeidsmarkt of kwetsbare werknemers waarvan de belastbaarheid en het planvermogen beperkt is.Tijdens deze bijeenkomst verkennen de deelnemers deze vragen aan de hand van dilemma’s bij Rotterdamse aanpakken en vraagstukken. De organisatoren zorgen dat de verschillende perspectieven gehoord worden.

Tijd en locatie:

14.30-18.30 uur, Zadkine Benthemplein

 

Ontwikkelaars en organisatoren:

Monique Strijk, Jos Heinerman, Ellen Klatter, Marinka Kuijpers, Paul van der Aa, Frans Spierings

Hogeschool Rotterdam