Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Specials 2019

UITNODIGING KWP Specials 2019

 

De KWP Specials gaan themagericht te werk en sluiten altijd aan bij actuele onderwijsontwikkelingen in Rotterdam en algemeen geldend voor de grote steden in Nederland.

We richten ons op een breed publiek aan professionals, verbonden aan scholen, schoolbesturen, gemeente, kennisinstellingen, onderwijsgerelateerde organisaties, en ouders en leerlingen.

Dit jaar vinden er vier KWP Specials plaats:

1.  Digitale geletterdheid op 20 februari bij de CEDgroep.

2. Burgerschap (of ander thema) voor de zomer

3. Kansengelijkheid vervolg najaar

4. Schoolloopbanen najaar

 

—————————————————————————-

De KWP Special Digitale geletterdheid gaat plaatsvinden op 20 februari 2019.

Zie hieronder voor meer informative of check de flyer: Uitnodiging KWP_Special_Informatievaardigheden

 

Aanmelden?

We willen graag weten hoeveel mensen er komen. U kunt zich hiervoor aanmelden, via: http://www.risbo.org/kwpspecial

 

Deelname aan alle KWP Specials is gratis.

U wordt op de hoogte gehouden van de specifiek data, tijdstippen en locatie via de email en via onze website.

INHOUD

De digitale wereld wordt steeds complexer, de hoeveelheid informatie die op ons afkomt is eindeloos. Onderwijs in digitale geletterdheid is dan ook erg belangrijk. Digitale geletterdheid is onder te verdelen in ict-basisvaardigheden, mediawijsheid, computational thinking en informatievaardigheden. Deze KWP-special focussen we op de informatievaardigheden. We richten ons op de informatievaardigheden van onze leerlingen en we werpen ook een kritische blik op onze eigen informatievaardigheden. Verder gaan we in op de vraag hoe we in ons onderwijs aandacht kunnen besteden aan informatievaardigheden en hoe we een koppeling kunnen maken met andere vakken (zoals begrijpend lezen). Wat hebben kinderen én leerkrachten nodig om nu en in de toekomst informatievaardig te zijn?

Plaats:            CED-Groep, Dwerggras 30, Rotterdam

Datum:           20 februari 2019

Tijd:                16.00-19.00 uur.

 

Programma:

16.00-16.30     Start met introductie (inclusief de aankondiging van het programma van de KWP Rotterdams Talent voor 2019).

16.30-17.30     Workshopronde 1

17.30-18.00     Diner

18.00-19.00     Workshopronde 2

 

WORKSHOPS

 

 

Workshop 1:  Hoe is het gesteld met úw informatievaardigheden?Door Ewoud Sanders (NRC Handelsblad)
Door alle commotie rond nepnieuws is iedereen er beter van doordrongen dan daarvoor: het zoeken van betrouwbare, controleerbare informatie op internet is een essentiële vaardigheid geworden. Met slimmer zoeken op internet win je bovendien tijd. Moeilijk is het niet: het toepassen van bijvoorbeeld zoekoperatoren en filters is binnen een uur te leren.Een spoedcursus slimmer zoeken op internet en in databanken.Ewoud Sanders is journalist en historicus. Hij is vaste medewerker van onder meer NRC Handelsblad (waar hij een wekelijkse taalrubriek heeft) en het tijdschrift E-Data. Hij heeft boeken geschreven over o.a. de herkomst van woorden en uitdrukkingen, boekgeschiedenis, massadigitalisering en over slimmer zoeken op internet.

 

 

Workshop 2:  21e eeuwse leerlingprofielen en informatievaardigheden.Door Swaan Smit (CED-Groep)
Het feit dat jongeren in een digitale wereld zijn opgegroeid betekent niet dat zij informatievaardigheden voldoende beheersen. Het is daarom heel belangrijk om in het onderwijs gericht aandacht te besteden aan deze informatievaardigheden, te weten zoeken, selecteren, beoordelen en verwerken.In deze workshop laat Swaan Smit van de CED-Groep zien hoe scholen met leerlingen aan deze vaardigheden kunnen werken. Ze doet dit met behulp van de 21e eeuwse leerlingprofielen van de Sterke denker (denkkracht), Open kijker (perspectief nemen), Teamspeler (samenwerken) en Doe-het-zelver (zelfregulering). Swaan laat zien wat de meerwaarde is als leraren leerlingen stimuleren om volgens deze profielen te zoeken, selecteren, beoordelen en verwerken van (digitale) informatie. Ook maakt ze duidelijk hoe je dit kunt toepassen op schoolse taken, zoals het maken van een werkstuk of het houden van een spreekbeurt of presentatie. 

 

Workshop 3:  Hoe is het gesteld met de informatievaardigheden van de jeugd?Door Remco Pijpers (Kennisnet) 

Leerlingen zijn minder digitaal vaardig dan ze zelf denken. Ze beoordelen hun eigen vaardigheden meestal met ‘goed’, maar in de praktijk blijkt hun niveau een stuk lager te liggen. Zo hebben de meeste leerlingen moeite met het inschatten van de betrouwbaarheid van bronnen op internet. Die competentie is onder andere van belang voor het herkennen van nepnieuws. Scholen doen er verstandig aan prioriteit te geven aan (digitale) informatievaardigheden, zo blijkt uit de Monitor Jeugd en Media 2017 van Kennisnet.

Remco Pijpers vertaalt de conclusies van het onderzoek voor scholen/besturen en geeft een vooruitblik op het onderzoek van juni 2019.

 

 

 

Workshop 4:Leesstrategieën en informatievaardigheden.Door Aafke Ouwerkerk (Examenontwikkelaar Examenservices)
Het zoeken en verwerken van informatie van internet is een complexe vaardigheid en voor veel leerlingen een leerproces. In deze workshop werd ingegaan op wat ‘informatievaardigheden’ zijn, hoe je die momenteel aanbiedt en hoe kun je ze kunt integreren in je lesprogramma.