Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Mentoring in Rotterdam

3 oktober 2019

14 – 17 uur

Hogeschool Inholland, Posthumalaan 90, ruimte 6-414

Kan mentoring in Rotterdam onderwijskansen versterken?

In deze KWP Special willen we mensen uitnodigen die zich bezig houden met mentoring. Vanuit verschillende rollen en posities, zodat we drie kennisbronnen kunnen verbinden: kennis uit onderzoek, vakkennis van professionals en ervaringskennis van deelnemers.

Dat zie je ook terug in het programma.

We plaatsen mentoring in een breed kader van onderwijskansen en ongelijkheid. We presenteren resultaten uit enkele recente onderzoeken. We vragen professionals die in Rotterdam mentoring programma’s organiseren naar hun ervaringen. En we laten jongeren aan het woord: hoe kijken zij aan tegen het hebben van een mentor?

We sluiten af met een discussie over duurzaamheid van mentortrajecten: doen we de juiste dingen en doen we ze goed? Hoe gaan we de komende jaren verder met mentoring in Rotterdam?

Aanmelden?

Er wordt een beperkt aantal experts uitgenodigd om tot een goede reflectie te komen en een richting aan te geven voor toekomstige Rotterdamse mentorprojecten. Daarnaast is er plaats voor een beperkt aantal geïnteresseerden. Mocht u willen komen, stuur een email naar de coordinator van de KWP heer T. Tudjman: tudjman@risbo.eur.nl

Deelname aan KWP Specials is overigens gratis.

 

Programma

14.00 uur – Inloop

14.30 uur – Algemene inleiding: Onderwijsongelijkheid, diversiteit en mentoring

Sabine Severiens geeft vanuit haar leerstoel ‘Onderwijs en Diversiteit’ een inleiding over onderwijskansen: beleid, theoretische achtergronden, recente inzichten en ervaringen. Zij zoomt daarbij in op mentoring (en wat we weten uit de drie kennisbronnen).

 

14.50 uur – Organiseren van mentoring in Rotterdam

  • Mentoren op Zuid

Waar lopen professionals tegenaan bij het organiseren van mentoring programma’s en hoe worden knelpunten aangepakt?

Een coördinator en/of iemand die trainingen geeft en de dagelijkse gang van zaken kent: Rineke Kraaij en/of Margriet Clement (ovb)

 

15.10 uur – Effecten van mentoring: resultaten van lopende onderzoeken

  1. Op een gymnasium (PACT)

Lonneke de Meijer onderzocht een mentorproject op een Rotterdams gymnasium, waarin leerlingen aan Erasmus Universiteit werden gekoppeld volgens de methode van Mentoren op Zuid.

  1. In het Douwers project

Lois Schenk vertelt over de eerste resultaten van haar onderzoek onder mentees en mentoren in het Rotterdamse Douwers project

 15.30 uur

Korte pause

 

15.45 uur – Ervaringen van jongeren

  • Reflecties en ervaringen vanuit de jongerenraad Young 010

Twee of drie jongeren uit de raad (waarvan er minstens één ervaring heeft als mentee). Over mentoring, ‘schaduwouders’ en kansengelijkheid.

 

16.05 uur – Discussie : Hoe gaan we verder met mentoring?

Een discussie over hoe we verder willen en kunnen met mentorprojecten in Rotterdam.

Bredere vraag uit de titel (Kan mentoring onderwijskansen in Rotterdam versterken?) bespreken: zo ja hoe dan, en onder welke voorwaarden?

 

16.45 uur

Borrel