Met de praktijk

 

 

Het meer betrekken van de onderwijspraktijk, en activiteiten organiseren die de onderwijspraktijk uitdrukkelijk betrekken, is een belangrijk speerpunt van de KWP. Het is niet eenvoudig voor de KWP.

  • Het NPRZ is een langdurig programma waar de eerste stappen dmv een basismonitor in worden gezet. De komende jaren zal de KWP zoveel mogelijk bij alle ontwikkelingen op Zuid betrokken blijven. Dit gaat echter moeizaam, besluitvorming komt traag op gang en onduidelijk is welke kant het NPRZ zich op gaat bewegen en welke rol actoren, zoals de KWP, hierin kunnen en mogen vervullen.
  • Ook hebben we een nieuwe idee vormgegeven. Zoals het Buddy systeem: een aantal KWP leden heeft een ‘buddy’, iemand uit de onderwijspraktijk, waarmee hij/zij regelmatig af zal spreken om op de hoogte te blijven van actuele processen en gebeurtenissen in het veld. We zijn hier dit jaar mee begonnen en zullen dat begin volgend jaar evalueren of dit idee werkt zoals bedoeld.
  • De KWP, met de onderwijspraktijk, gewerkt aan een Rotterdams lerarenprofiel voortgezet onderwijs waarop lerarenopleidingen kunnen werven en hun curriculum kunnen afstemmen. Ook zal de KWP betrokken bij de vormgeving van een docentprofiel voor het po.
  • Een ander mooi voorbeeld van invloed uitoefenen in de onderwijspraktijk zijn de opgezette professionele leergemeenschappen in Hillesluis. Zeven basisscholen hebben daar de wens uitgesproken om te professionaliseren door samen te leren. Er zijn twee groepen actief, één van schoolleiders over het thema ‘omgaan met verschillen’ (diversiteit) en één met docenten over ‘ouderbetrokkenheid’. Een derde is ook gecreëerd rondom ‘docentprofessionalisering’, maar hierin zitten nog onvoldoende leerkrachten.

 

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *