EIPPEE 2013

EIPPEE Conference 2013: Evidence Informed Policy and Practice: Progress and future visions

Leden van de KWP (T. Tudjman – coordinator, L. van den Bulk – CED groep, O. Treep – J&O en M. Poulussen – HR) namen op 5 en 6 maart jl. deel aan de Conferentie ‘Evidence Informed Policy and Practice in Education in Europe’  ( EIPPEE) in Frankfurt.

De website van EIPPEE biedt uitgebreide informatie de conferentie en over international onderzoek in onderwijs:

http://www.eippee.eu/cms/Default.aspx?tabid=3179

De KWP maakt deel uit van een internationale werkgroep die in Frankfurt de workshop School- University Knowledge Exchange schemes verzorgde. Deze was gebaseerd op een inventarisatie van uitwisselingsactiviteiten in dertien voorbeelden in zes landen (Nederland, Belgie, Ijsland, Zweden, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk) en behandelde soorten van kennisproductie , samenwerkingsaspecten, effectiviteitsfactoren en knelpunten. In een plenaire sessie werd de KWP Rotterdams Talent genoemd als voorbeeld van ‘good practice’ ;-). Verderop volgen de conclusies van deze workshop.

De conferentie bood interessante voorbeelden van onderzoek die de basis (zouden kunnen) zijn voor te ontwikkelen onderwijsbeleid. In de praktijk bleek/ blijkt beleid echter veelal niet op onderzoek gebaseerd, maar op de politieke voorkeuren en ‘de waan van de dag’.

Dat was ook de conclusie van Tracey Burns, van het Centre for Educational Research and Innovation (CERI), onderdeel van het de organization for Economic Co-operation and development (OECD). Zij betreurde de geringe investeringen in Educational Research and Development in Europa en noemde de zwakke verbindingen tussen onderzoeken en beleid een ernstig knelpunt.

Interessant was een in Engeland ontwikkelde toolkit gepresenteerd met betrekking tot geletterdheid. Deze toolkit omvat momenteel 30 onderwerpen, bijvoorbeeld ouderbetrokkenheid, leertijduitbreiding, summerschool, de inzet van onderwijsassistenten, die onderzocht zijn op hun gemiddelde impact op de leerprestaties en de kosten die daar tegenover staan. Ook wordt de kracht van bewijs toegelicht. Voor meer informatie: http://educationendowmentfoundation.org.uk/toolkit/

Tot slot benoemde Jan Pakulsli – Hoofd Onderzoek van het Directoraat Onderwijs en Cultuur voor de EU de voorgenomen priotiteiten:

 1. Open Education en Long Distance Learning en de rol van governance daar in.
 2. de absolute noodzaak van internationalisering van het Hoger Onderwijs in Europa, om mee te kunnen in de ontwikkelingen van de globale economie: “Europe is losing otherwise”.

Andrew Morris (UK), Anne Kristina Siguroardottir (Iceland), Mary Sheard (UK), Per Skoglund (Sweden) and Tomislav Tudjman (Netherlands) verzorgden de workshop School-University Knowledge Exchange Schemes:

Deze workshop was opgezet om ervaringen van zulke ‘Schemes’ te delen.

Deze was gebaseerd op een inventarisatie van uitwisselingsactiviteiten in dertien voorbeelden in zes landen (Nederland, België, IJsland, Zweden, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk) en behandelde soorten van kennisproductie , samenwerkingsaspecten, effectiviteitsfactoren en knelpunten. Een voorbeeld hiervan is the case of Essunga municipality schools in Sweden.

Ondanks verschillen in doel, partners en financiering, zijn er een aantal gezamenlijke factoren terug te vinden die tot succes lijken te leiden:

 • Capaciteit om met verschillende soorten organisaties/ mensen samen te werken.
 • Het bouwen aan wederzijds vertrouwen om asymmetrie van macht te overwinnen tussen academische en de praktijk wereld.
 • Handelen en denken dat uitgaat van echte problemen in scholen nu (“hoe het werkelijk is”) voorbeeld: school in Essunga, Sweden (van 2007 slecht tot 2010 heel goed: INCLUSIE)
 • Erkenning dat de waarde van verschillende soorten kennis en de manier om ze te hanteren er zijn! Kennis over de praktijk verschilt van kennis voor of in de praktijk

 

Implicaties voor het beleid van evidence use

 1. Uitwisseling van kennis tussen scholen en universiteiten helpt het ontwikkelen van docenten en biedt (mogelijk) voordelen aan leerlingen.
 2. Om van een incidentele tot een systematische aanpak te komen:
  • Moeten er prikkels zijn voor beide partijen om samen te werken.
  • Structuren moeten worden gecreëerd om lokale netwerken te ondersteunen
  • informatie- en communicatie-infrastructuur moeten worden gecreëerd om kennis uit verschillende netwerken met elkaar te kunnen verbinden, te delen en verder uit te bouwen.
 3. Beleidsverklaringen ontworpen om normen te stellen moeten af van het veroordelen van slechte onderwijs naar beleid dat juist samenwerking stimuleert en ontdekt hoe het beter te moet.

Implicaties voor de praktijk van het gebruik van evidence

 1. Leiders van scholen, pre-scholen en universiteiten moeten evidence-using-cultures ontwikkelen en uitzoeken hoe dat vorm krijgt in samenwerking met universiteiten en gemeenten.
 2. Onderzoekers en beroepsbeoefenaren in het onderwijs moeten erkennen dat er verschillen zijn in de vormen van kennis waarmee zij werken, en de arbeidscultuur waarin zij werken als men  samenwerkt.
 3. Onevenwichtigheden in machtsverhoudingen tussen beroepsbeoefenaren en onderzoekers moeten in aanmerking worden genomen bij het ontwerpen van kennisuitwisselingsnetwerken.

Implicaties voor het bestuderen van evidence use

 1. Modellen van kennisuitwisseling moeten worden ontwikkeld op basis van bestaande theorie en, op verdere, meer uitgebreide en gedetailleerde, empirisch onderzoek.
 2. Aanpak van de gevolgen van de kennisuitwisseling op resultaten (outcomes) voor de praktijk moeten worden ontwikkeld en moeten worden ontwikkeld.

Verwacht wordt dat de meeste aanbevelingen van toepassing zijn op alle Europese landen, behalve dat de rol van “gemeenten” enigszins kan variëren. Het relatieve belang van landvariatie zal in verdere onderzoek studie verwacht te zullen ontstaan.

 

EIPPEE Network Working Groups

From our work in the EIPPEE network we have come with interest working groups. The Knowledge Network on Talent has joined the School-University Knowledge Exchange Schemes (SUKES) Group. And working with two papers to a conference on 14-16 May 2014 in Oslo. The Special Interest Group 1, titled ‘Supporting the use of evidence in schools’. This group contains within it, two sub-groups: (SIG 1a) ‘School-University Knowledge Exchange Schemes (SUKES)’ and (SIG 1b) ‘Teacher Education and Training’. Please find further information about the aims, scope and target group of each of these groups in the table below:

Special Interest Group (SIG)
Scope / Aims /Target group
SIG1: SUPPORTING THE USE OF EVIDENCE IN SCHOOLS
The overall purpose of this group is to emphasize that all education, but also teaching itself, must be based on science and experience-based knowledge. It is the responsibility of the teachers and school-leaders to accomplish.
It is of course also important to inform the target groups by what is meant with ‘based on science and on experience-based knowledge’.
· We must focus the target groups, i.e. school leaders and teachers: The communication is with them and not above them.
· Explore the needs of school leaders and teachers: We must facilitate finding evidence on research and knowledge-based methods to our target groups. The website is a very efficient tool but the way of how to communicate is crucial. It is also necessary to emphasize on certain fields in which we know there is a great demand for help and support, for example mathematics, reading and writing skills, assessment and special needs. Within the chosen fields one can make research findings accessible.
· The discussion is often on the level that teachers have a lot of tacit knowledge: Make this tacit knowledge non-tacit. That is, within the framework of experience-based knowledge the tacit knowledge when being out-spoken is of crucial importance. The aim must be that this knowledge can also be evidence-based.
· School leaders and teachers are professionals: This is an important statement. In Sweden for example there is a movement of de-professionalization of these groups which is devastating for the entire educational system and of course especially for the school leaders and for the teachers themselves, but also for the most important group of them all – the pupils.
SUB-SIG 1(A): SCHOOL-UNIVERSITY KNOWLEDGE EXCHANGE SCHEMES (SUKES)
This group is an activity within SIG1: Supporting Evidence Use in Schools.
The project, ‘School-University Knowledge Exchange Schemes’ (SUKES)is an investigation of the nature and effectiveness of structured schemes in which schools collaborate with universities (or other research institutions), often in conjunction with a municipal or governmental body. It is run by a group of five partners and Network Members from Iceland, the Netherlands, Sweden and the UK who began an international collaboration in 2012, at the EIPPEE conference in The Hague.
Work began with a simple online survey of 14 schemes in Europe, identified through the EIPPEE Network. The analysis of this was presented at the 2013 EIPPEE conference in Frankfurt. It showed that many such schemes existed, that they were very varied in nature but that they had some factors in common: a basis of mutual trust between the parties, a focus on the current reality of the school context and a range of methods for exchanging knowledge.
The project team plans to develop its thinking by:
· summarising the discussions at Frankfurt, stimulated by the survey
· developing models of the exchange process
· thinking through how the impact of such schemes might be assessed
A circle of people interested in the project was set up in March 2013; others are invited to join. Early drafts of papers will be circulated to these critical friends and comments invited.
SUB-SIG 1(B): TEACHER EDUCATION AND TRAINING
In addition to SIG1 (a) above, this group was also thought to be a sub-group of the broader SIG1: Supporting evidence use in schools’ group.
The EIPPEE project identified an apparent mismatch in supply and demand for education and training in all aspects of the process of knowledge production translation and use. These include but are not limited to:
· Research knowledge synthesis
· Critical appraisal of research
· Research interpretations and translation
· Research communication and presentation
· Using research to create and influence changes in policy and practice
· Designing and operating knowledge generation and use systems
The audiences for education and training in these topics may include all of the stakeholders in education. The specific needs/demands of each stakeholder group may vary and in some stakeholder groups the value of such knowledge and understanding may have yet to be fully realised.
This working group will consider:
· How to develop demand for relevant education among and training relevant stakeholder groups in European education and policymaking
· How to develop sustainable systems for meeting current and future demands for education and training in this field
· What kinds of training and education materials need to be developed for the different specific aspects of the subject for different stakeholder groups