Kennisatelier Professioneel Kapitaal

Datum:  12 december 2013
Tijd:       14.00-16.30 uur
Plaats:   Hogeschool Inholland, Posthumalaan 90, zaal 0.616, Rotterdam

 

Hoe kunnen we in Rotterdam de talentontwikkeling van leerlingen beter organiseren?

Onlangs verscheen de Nederlandse vertaling van Andy Hargreaves & Michael Fullan, Professional Capital: Transforming teaching in every school.
Het nieuwe concept van ‘professioneel kapitaal’ dat de auteurs daarin presenteren, biedt inspirerende handvatten om ook in Rotterdam te verkennen hoe we talentontwikkeling beter kunnen organiseren.

De Kenniswerkplaat Rotterdams Talent wil daarom een Kennisatelier ‘Professioneel Kapitaal’ organiseren om uit te wisselen wat we aan de hand van dat concept kunnen doen om talentontwikkeling in Rotterdam te verbeteren. Wat is daar voor nodig op het gebied van bijvoorbeeld schoolontwikkeling en professionalisering?
In het Kennisatelier willen we een dialoog voeren met mensen uit de onderwijspraktijk, het beleid (van schoolbesturen en gemeente) en het onderzoek. Het programma wil veel ruimte bieden voor uitwisseling en discussie.

 

PROGRAMMA

14.00 Inloop
14.15 Opening
Guido Walraven, hogeschool Inholland
14.20 Inleiding: Professioneel Kapitaal als inspiratie
Olga Treep, Programma Beter Presteren, gemeente Rotterdam
14.45 Discussie ronde 1: nadere verkenning van het concept
Wat zijn sterke en zwakke punten? Wat inspireert?
15.15 Theepauze
15.30 Discussieronde 2: wat kunnen we met het concept in Rotterdam?
Waar kunnen we op aansluiten? Bijvoorbeeld:
– Op de Lerarenagenda met afspraken over professionalisering
– Op coalities van scholen in de Children’s Zone
Wat denken we dat gaat werken? (voor teams en groepen scholen, uiteindelijk voor leerlingen)
En wat is daar voor nodig? (van scholen, schoolbesturen en gemeente)
16.15 Reflectie op de middag
Sabine Severiens, Erasmus Universiteit
16.30 Borrel

 

MELD JE NU AAN op www.risbo.org/professioneelkapitaal