Woensdagmiddaglezing Meer Leertijd

Wat zegt de wetenschap over het effect van extra leertijd op de cognitieve en sociale ontwikkeling van leerlingen? En hoe geven Rotterdamse scholen daar in de praktijk vorm aan? Dit waren de hoofdvragen van de woensdagmiddaglezing Meer Leertijd die op 10 april 2013 door Stichting Cosmicus, RISBO, CED groep en de Kenniswerkplaats Rotterdam Talent is georganiseerd.

Uit de bijdrage van dr. Lenie van den Bulk van de CED groep werd duidelijk dat onder bepaalde condities naschoolse programma’s gevoelens van zelfvertrouwen en eigenwaarde bij leerlingen significant verhogen, alsook een positievere houding bewerkstelligen ten opzichte van het naar school gaan.
De complete literatuurverkenning naar Meer Leertijd vindt u hier.

In het tweede deel van het programma werd door drs. Tom Tudjman ingegaan op de 255 subsidieaanvragen, uitgevoerd door de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent in opdracht van het programmabureau Beter Presteren. Opvallend is dat basisscholen in schooljaar 2011-2012 zich met name focusten op het verbeteren van taal, maar dat zij vanaf schooljaar 2012-2013 zich meer richten op het stimuleren van de algemene ontwikkeling van kinderen. Bij middelbare scholen is een omgekeerde trend waarneembaar. Het hele rapport is hier te vinden.

Aan het einde van de lezing hadden de aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen. De bijeenkomst werd afgesloten met een hapje en drankje.