NPRZ rapporten KWP

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) is een langjarig programma voor de gebieden Feijenoord, Charlois en IJsselmonde (“Rotterdam Zuid”) dat zich richt op het wegwerken van achterstanden op het gebied van wonen, werk en scholing. Het uitgangspunt van het NPRZ is dat school en werk de beste garanties zijn voor een beter leven. De voorliggende Basismonitor Onder-wijs NPRZ beschrijft de ontwikkeling in de pijler ‘onderwijs’, waarbinnen alle vormen van onderwijs een plek vinden. In deze tweede editie van de monitor wordt de onderwijspositie van de schoolgaande op Rotterdam Zuid wonende jongeren gevolgd. Dit gebeurt met data uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) die via het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) beschikbaar is en waarin personen in de tijd gevolgd kunnen worden. De gebieden die in de monitor vergeleken worden, zijn de zeven focuswijken1, Rotterdam Zuid, overig Rotterdam, Rotterdam, de vier grote steden en Nederland.

Klik hier voor het rapport: Basismonitor_NPRZ_Schoolloopbanen_2018_def Basismonitor_onderwijs NPRZ_2018_def

In de Basismonitor Onderwijs NPRZ worden de jongeren die wonen in Rotterdam Zuid op het gebied van onderwijs systematisch vergeleken met jongeren die wonen in de rest van Rotterdam, in de vier grote steden en Nederland. Zichtbaar is dat de jongeren uit Rotterdam Zuid al een achterstand hebben aan het einde van het primair onderwijs en dat deze achterstand groter wordt in de verdere onderwijsloopbaan. De positie van jongeren uit de rest van Rotterdam is ongeveer vergelijkbaar is met de situatie in de vier grote steden.
Door middel van het volgen van cohorten jongeren wordt in dit rapport in de onderwijsloopbanen van jongeren uit Rotterdam Zuid en de rest van Rotterdam verder in beeld gebracht. Het volgen van één cohort jongeren gedurende de gehele onderwijsloopbaan neemt vele jaren in beslag. Dit is reden om al vanaf de start drie cohorten te volgen, namelijk groep 8 van het reguliere basisonderwijs, de leerlingen uit het derde leerjaar voortgezet onderwijs en de gediplomeerden van het mbo. Van elk cohort is er een referentiegroep, namelijk de jongeren die in een Overig Rotterdam wonen. We volgen het cohort dat in 2010/2011 in het startjaar zat, we volgen elk cohort in de vijf jaren daarna.

Klik hier voor het rapport: Basismonitor_NPRZ_Schoolloopbanen_2018_def

 

Het persbericht van NPRZ vind je op de volgende pagina:
https://www.nprz.nl/over-nprz/media/persberichten