Rotterdams Basisonderwijs in Coronatijd

Rotterdams Basisonderwijs in Coronatijd, een rondgang langs schoolleiders

 

 

BomenNaar aanleiding van de corona-pandemie in het voorjaar van 2020 zijn basisscholen in  Nederland massaal gesloten geweest. Scholen mochten vanaf 11 mei gedeeltelijk en vanaf 8 juni weer volledig opengaan. De wekenlange sluiting had intussen al grote effecten gehad op het onderwijs en op de ontwikkeling van de kinderen. Dit onderzoek werpt een blik op de ervaringen van tien Rotterdamse schoolleiders met betrekking tot de inrichting van en uitdagingen voor het onderwijs tijdens de sluiting en de gedeeltelijke en volledige opening van scholen. Hiervoor zijn schoolleiders uit verschillende wijken van Rotterdam gesproken, waarvan iets meer wijken aan de zuidkant van de stad.

Hoe hebben de scholen ingespeeld op hun doelgroep, welke lessen zijn geleerd en wat nemen zij in de toekomst mee?

Lees het rapport hier.

KWP Rotterdams Basisonderwijs in Coronatijd

Het AD schreef er een artikel over waarin ook het onderzoek van Iliass el Hadioui wordt aangehaald. 

Vooral ouders in achterstandswijken houden hun kinderen thuis uit angst voor corona

Dat de zorgen over de achterstanden terecht zijn, blijk ook uit een studie van Oxford University onder 15% van de Nederlandse basisscholen waaruit blijkt dat basisschoolleerlingen ‘weinig tot geen progressie’ hebben geboekt in de maanden dat de scholen dicht waren vanwege corona. Kinderen van laagopgeleide ouders scoorden het slechtst.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kinderen-van-laagopgeleide-ouders-liepen-zorgwekkende-achterstanden-op-door-sluiting-basisscholen~bc3b7aaf/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink