UITNODIGING SEMINAR

VAN ONDERWIJS NAAR BEROEP

De aansluiting van beroepsonderwijs en arbeidsmarkt in Rotterdam

30 november 2017

14:00 – 17:00

De Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt Rotterdam is een
samenwerkingsverband tussen de gemeente Rotterdam en de
Erasmus Universiteit Rotterdam. Doel ervan is wetenschappelijke
kennis over de arbeidsmarkt en het arbeidsmarktbeleid beter
toegankelijk te maken voor de gemeente Rotterdam.
De Kenniswerkplaats Rotterdams talent heeft een tweeledige
doelstelling. Enerzijds beoogt de werkplaats een bijdrage te leveren
aan kennisontwikkeling op het gebied van Rotterdams talent.
Anderzijds beoogt de werkplaats bij te dragen aan de uitwisseling
en de toepassing van kennis en daarmee aan het verbeteren van het
onderwijsbeleid en de praktijk van het onderwijs in Rotterdam.

Locatie:
ROC Zadkine, locatie Hofplein.
Benthemstraat 15
3032 CC Rotterdam

Download hier de volledige uitnodiging