Wie zijn we?

De kenniswerkplaats Rotterdams Talent heeft een tweeledige doelstelling: een bijdrage leveren aan kennisontwikkeling op het gebied van Rotterdams talent en bij te dragen aan de uitwisseling en de toepassing van die kennis. Hiermee wil de werkplaats het onderwijsbeleid en de praktijk van het onderwijs in Rotterdam verbeteren.

De basisvraag die de kenniswerkplaats wil beantwoorden luidt ‘Welke kwaliteit van onderwijs en aansluiting is nodig om ervoor te zorgen dat meer Rotterdamse jongeren hun talent ontwikkelen?’. De focus van de werkplaats ligt op het onderwijs, maar sluit trajecten in aanpalende organisaties (zoals zorginstellingen en bedrijven) niet uit.

Deelnemers:

Alle belangrijke kennis- en onderwijsinstellingen nemen deel in de kenniswerkplaats, deze zijn: Dienst Jeugd en Onderwijs, de Erasmus Universiteit Rotterdam (Risbo, Psychologie, Pedagogische Wetenschappen en Sociologie), Hogeschool Rotterdam, InHolland, Albeda College, ROC Zadkine, CEDgroep, FOKOR en daarnaast ook de Bestuursdienst en Directie Sport en Cultuur van Rotterdam (zie organisatie voor websites).

Opdrachten:

Onderzoeks- en adviestrajecten vinden altijd plaats in een samenwerkingsverband met tenminste twee partnerorganisaties uit de KWP. Deze worden op toerbeurt beoordeeld door leden van de Programmagroep, zodoende blijft de kwaliteit gewaarborgd.

Andere netwerken:

  • De KWP is in 2012 aangesloten bij het Valorisatieprogramma (VP) Rotterdam (www.valorisatierotterdam.nl). Naast dat dit een uitbreiding van netwerkmogelijkheden geeft, hebben zij ook een deel van de marketing gedaan. Tijdens verschillende bijeenkomsten is er gefilmd en zijn er foto’s gemaakt. Dit wordt gebruikt als promotiemateriaal. Verder is een logo en een website voor de KWP ontwikkeld. Ook zal de KWP aansluiten bij de werkgroep Talentontwikkeling, dat zich binnen het VP richt op op excellentieprogramma’s voor alle niveaus van het hoger onderwijs, het opzoeken van talenten in het voortgezet onderwijs en MBO en de doorstroom van HBO naar WO.
  • De KWP heeft zitting in de Werkgroep Monitoring van de Onderwijstafel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).
  • Met andere kenniswerkplaatsen, zoals KWP Leefbare Wijken en Cephir, zijn contacten gelegd en wordt samengewerkt bij bijvoorbeeld studiemiddagen, conferentie en onderzoeken:
  • Ook internationaal zijn er contacten gelegd in 2013: tijdens de Evidence Informed Policy and Practice in Education in Europe conferentie (EIPPEE) in Frankfurt heeft de KWP samen met 4 Europese landen (Engeland, Zweden, IJsland en Nederland) soortgelijke kenniswerkplaats netwerken in kaart gebracht die onderwijskennis ‘uitwisselen’. Momenteel bundelen deze onderzoekers hun krachten in een onderzoek waarin het doel, vorm en eigenschappen van deze ‘kenniswerkplaatsen’ beschreven wordt en sterkte en uitdagingen in onderling vergelijking geanalyseerd worden. De eerste resultaten hiervan zijn tijdens de EIPPEE in Oslo (mei 2014) gepresenteerd.