KWP-Speciaal Loopbaanoriëntatie en -begeleiding in VMBO

KWP-Speciaal Loopbaanoriëntatie en -begeleiding in VMBO

donderdag 21 november 2013, 15.30 – 18.00 uur

Locatie LMC, locatie Veenoord. Adres: Veenoord 15

 

Doelgroep

Decanen, docenten en schoolleiders VMBO-scholen

Geïnteresseerden uit PO en MBO

Participanten KWP Rotterdams Talent

 

Achtergrond

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) is een van de hot items in het beroepsonderwijs, waarbij gaandeweg ook LOB bij jongere leeftijdsgroepen in beeld komt, om leerlingen al vroeg kennis te laten maken met verschillende beroepen. Tegelijkertijd is zichtbaar dat feitelijke loopbaankeuzes op steeds latere leeftijden worden gemaakt.

Op landelijke schaal wordt LOB onder meer onderzocht door Frans Meijers en Marinka Kuijpers; in het verlengde daarvan trainen zij ook docenten en andere betrokkenen bij LOB. Binnen het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) is LOB een van de aandachtspunten, onder meer ondersteund door een quick scan eind 2012 van wat scholen voor PO en VO op dit vlak doen (Van den Berg & Hijzen, 2012). Verder laat Stichting LMC Voortgezet Onderwijs (LMC) momenteel een nulmeting uitvoeren van loopbaanoverwegingen en keuzes zoals 1ejaars leerlingen in het vmbo deze maken. Hebben leerlingen al een beeld van wat ze willen worden? Hebben ze al een idee van de vmbo-sector die ze willen kiezen? Waarom hebben ze voor hun huidige vmbo-school gekozen? Antwoorden op dit type vragen (en vervolgmetingen daarbij) zijn voor LMC input voor de verdere vormgeving van LOB, waarvan gebruik van het Digitaal Talentportfolio een belangrijk onderdeel is.

 

Programma

15.00    Facultatief: Introductie concept Vakschool, met sector Zorg als voorbeeld

15.30    Inloop, koffie, thee

15.45    Sander Vos (projectleider LOB bij LMC) over onderzoek onder leerlingen als input voor LOB-beleid in het algemeen en het Digitale Talentportfolio in het bijzonder

16.00    Rick Wolff (Risbo) en Niek van den Berg (Strix Aluco) over resultaten nulmeting voor LMC en aanknopingspunten voor LOB

16.25    Vragen naar aanleiding van de presentatie; toelichting volgende werkvorm

16.30    In (stapsgewijs verdubbelende) koppels aan het werk rond 2 vragen:

  • Wat kunnen scholen (wat kan mijn school, wat kan ikzelf op mijn school) met inzichten uit onderzoek over LOB?
  • Welke ervaringen hebben scholen met LOB? Wat kunnen onderzoekers daarmee? Wat zouden ze verder moeten onderzoeken?

17.30    Bundeling opbrengsten van deze middag, reactie Rob Horvath (gemeente Rotterdam)

17.45    Borrel, afsluiting

 

SLECHTS 40 PLAATSEN : MELD JE NU AAN op www.risbo.org/lob