ONZE MISSIE

De KWP Rotterdams Talent wilt het onderwijsbeleid en de praktijk van het onderwijs in de regio Rotterdam verbeteren.

ONZE VISIE

De aansluiting tussen onderzoek, beleid en praktijk vormt het hart van de KWP Rotterdams Talent. Wij willen bijdragen aan de kwaliteit van het Rotterdamse onderwijs en daarbij focussen we ons op de condities en mechanismen die leerlingen stimuleren tot talentontwikkeling in de gehele schoolloopbaan.

OVER ONS

De Kenniswerkplaats Rotterdams Talent (KWP) bestaat uit een netwerk van de gemeente Rotterdam en Rotterdamse kennis- en onderwijsinstellingen van primair tot wetenschappelijk onderwijs. Binnen dit netwerk werken we samen aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling op het gebied van onderwijsbeleid en de praktijk van het onderwijs in Rotterdam. Het uitgangspunt voor ons werk is de vraag: Welke kwaliteit van onderwijs en aansluiting is nodig om ervoor te zorgen dat meer Rotterdamse jongeren hun talent ontwikkelen?

wat willen we bereiken ?

De KWP heeft een tweeledige doelstelling. Enerzijds beoogt de werkplaats een bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling op het gebied van Rotterdams talent. Anderzijds beoogt de werkplaats bij te dragen aan de uitwisseling en de toepassing van die kennis en daarmee aan het verbeteren van het onderwijsbeleid en de praktijk van het onderwijs in Rotterdam.
Het ontwikkelen en toepassen van die kennis zijn niet per se twee verschillende dingen zijn, de werkplaats wil juist expliciet gebruik maken van de kennis die er in de praktijk aanwezig is (co-creatie). Met andere woorden, de werkplaats wil “evidence for practice” leveren, maar ook “practice based evidence” inzetten om de praktijk van het onderwijs en het onderwijsbeleid te verbeteren.

wat is rotterdams talent?

We richten ons op eenieder die bij het onderwijs betrokken is. Dat zijn de leerlingen van de basisschool, het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, het hoger onderwijs, de universiteit en ook de kinderen in het speciaal onderwijs. Daarnaast de schoolprofessionals, de beleidsambtenaren, de onderzoekers en elke professional die op een andere manier betrokken is bij het onderwijs in Rotterdam.

ORGANISATIE

Kenniswerkplaats Rotterdams Talent is tot stand gekomen door Gemeente Rotterdam en Erasmus Universiteit Rotterdam.

Coördinatie

Tomislav Tudjman, coördinator KWP Rotterdams Talent, Risbo instituut voor onderzoek, advies en training.

SAMENWERKING

De KWP Rotterdams talent is tot stand gekomen door Gemeente Rotterdam
en Erasmus Universiteit Rotterdam. Het samenwerkingsverband wordt gevormd door: