Turquoise
Rapport school en omgeving

Een nieuw rapport over het programma voor extra naschoolse activiteiten in Rotterdam, afgestemd op lokale behoeften. Schoolbesturen CVO, BOOR en LMC-VO hebben hun krachten gebundeld in de lokale coalitie VO Rotterdam en Omgeving.

Geel oud

Rotterdams Goud

Lees het rapport van de pilot Rotterdams Goud: Wijzen van leren en sociaal-emotioneel welbevinden. Het onderzoek is uitgevoerd door Katinka Dijkstra en Abdelkarim el Ghani van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

blauw
‘Thuiszitters’

Een podcast over ‘thuiszitten’, waarin Jet Schrijver van
Risbo uitvoerig spreekt met ervaringsdeskundigen over de omstandigheden waarbij leerlingen thuis komen te zitten en
hoe je het kan voorkomen.

Geel
Toekomstkansen voor leerlingen in Rotterdam-Zuid

De Kenniswerkplaats Rotterdams Talent (KWP) werd gevraagd om de evaluatie en monitoring van het Gaan voor een baan programma uit te voeren.

Groen
Complexe behoefte
aan ondersteuning

Onderzoek naar wetenschappelijke en professionele mogelijkheden aangaande de ondersteuning van leerlingen met een complexe ondersteuningsbehoefte in Rotterdam.

previous arrow
next arrow

SAMEN WERKEN AAN
BETER ONDERWIJS

De Kenniswerkplaats Rotterdams Talent (KWP) bestaat uit een netwerk van de gemeente Rotterdam en Rotterdamse kennis- en onderwijsinstellingen van primair tot wetenschappelijk onderwijs. Samen werken wij aan kennisontwikkelingen en kennisuitwisseling op het gebied van onderwijsbeleid en de praktijk van het onderwijs in Rotterdam.

WAT JE AANDACHT GEEFT GROEIT

Kennisontwikkeling

We dragen bij aan de verdere ontwikkeling en verkenning van kennis over het onderwijs door professionele leergemeenschappen, samenwerkingen tussen onderzoekers en bijeenkomsten van onze KWP leden.

Kennisuitwisseling

We bevorderen uitwisseling van hedendaagse kennis door KWP specials
op thema’s, verkennende gesprekken tussen beleidsmakers en onderwijsonderzoekers en schoolprofessionals en adviezen.

Toepassing van kennis

We richten ons op hoe onze inzichten kunnen worden vertaald in de praktijk. Professionele leergemeenschappen leidt tot verkenningen op vraagstukken die scholen hebben en de toepassing hiervan binnen hun schoolteams.

KWP SPECIAL: TAAL BEGINT THUIS & RISICO-JONGEREN

KWP SPECIAL: LOOPBANEN

BURGERSCHAP IN HET MBO

KOM OVER DE BRUG

social lab

KWP SPECIAL: DOORSTROMING MBO – HBo

DE WERKPLAATS

De KWP Rotterdams talent is tot stand gekomen door Gemeente Rotterdam
en Erasmus Universiteit Rotterdam. Het samenwerkingsverband wordt gevormd door: