Turquoise

Inspiratielunch

Maandag 2 oktober van 11 tot 13 uur bent u van harte welkom bij de inspiratielunch in het Schielandhuis met als thema: Verken inclusief onderwijs met Sofie Sergeant.

Geel

KWP Festival 2023

Op donderdag 25 mei vond het jaarlijkse Kennisfestival plaats. Hieronder vindt je het inhoudelijke programma.

blauw

‘Thuiszitters’

Een podcast over ‘thuiszitten’, waarin Jet Schrijver van
Risbo uitvoerig spreekt met ervaringsdeskundigen over de omstandigheden waarbij leerlingen thuis komen te zitten en
hoe je het kan voorkomen.

Groen

Complexe behoefte
aan ondersteuning

Onderzoek naar wetenschappelijke en professionele mogelijkheden aangaande de ondersteuning van leerlingen met een complexe ondersteuningsbehoefte in Rotterdam.

Rood

Wil je ook samen werken aan beter onderwijs? Neem contact met ons op.

previous arrow
next arrow

Samen werken aan
beter onderwijs

De Kenniswerkplaats Rotterdams Talent (KWP) bestaat uit een netwerk van de gemeente Rotterdam en Rotterdamse kennis- en onderwijsinstellingen van primair tot wetenschappelijk onderwijs. Samen werken wij aan kennisontwikkelingen en kennisuitwisseling op het gebied van onderwijsbeleid en de praktijk van het onderwijs in Rotterdam.

wat we doen

Kennisontwikkeling

We dragen bij aan de verdere ontwikkeling en verkenning van kennis over het onderwijs door professionele leergemeenschappen, samenwerkingen tussen onderzoekers en bijeenkomsten van onze KWP leden.

Kennisuitwisseling

We bevorderen uitwisseling van hedendaagse kennis door KWP specials
op thema’s, verkennende gesprekken tussen beleidsmakers en onderwijsonderzoekers en schoolprofessionals en adviezen.

Toepassing van kennis

We richten ons op hoe onze inzichten kunnen worden vertaald in de praktijk. Professionele leergemeenschappen leidt tot verkenningen op vraagstukken die scholen hebben en de toepassing hiervan binnen hun schoolteams.

zo doen we het

onderzoek

We ontwerpen en voeren onderzoeksprojecten uit,
tussen partners onderling of gezamenlijk.

Projecten

We besteden tijd aan werving van projecten en programma’s die passen binnen de kenniswerkplaats.

activiteiten in het onderwijs

We vergoten betrokkenheid van opleidingen door verbinding en kennisdeling.

Professionalisatie

We organiseren activiteiten  die impact hebben op de ontwikkeling van de professionele gemeenschap.

KWP SPECIAL: TAAL BEGINT THUIS & RISICO-JONGEREN

KWP SPECIAL: LOOPBANEN

BURGERSCHAP IN HET MBO

KOM OVER DE BRUG

social lab

KWP SPECIAL: DOORSTROMING MBO – HBo

wij werken samen

De KWP Rotterdams talent is een samenwerkingsverband tussen:

meer weten of samenwerken?

Ben je geïnteresseerd in een toekomstige samenwerking of wil je een afspraak maken?
Neem via dit formulier contact met ons op, wij zullen je met alle plezier verder helpen.