Turquoise

KWP Festival 2023

Op donderdag 25 mei vond het jaarlijkse Kennisfestival plaats. Hieronder vindt je het inhoudelijke programma.

Geel

Inspiratielunch

Inspiratielunch op 2 oktober 2023, Schielandhuis. (11-13 uur) bij de KWP: Verken inclusief onderwijs met Sofie Sergeant (HD burgerschap en inclusie, HU) aan de hand van haar boek. Meld je aan via ba.brandnekkers@rotterdam.nl.

blauw

‘Thuiszitters’

Een podcast over ‘thuiszitten’, waarin Jet Schrijver
van Risbo uitvoerig spreekt met ervaringsdeskundigen over de omstandigheden waarbij leerlingen thuis komen te zitten en hoe je het kan voorkomen.

Groen

Complexe behoefte aan ondersteuning

Onderzoek naar wetenschappelijke en professionele mogelijkheden aangaande de ondersteuning van leerlingen met een complexe ondersteuningsbehoefte in Rotterdam.

Roze/rood

Samen werken
aan beter onderwijs

Wil je ook samen werken aan beter onderwijs? Neem dan contact met ons op.

previous arrow
next arrow

Samen werken aan
beter onderwijs

De Kenniswerkplaats Rotterdams Talent (KWP) bestaat uit een netwerk van de gemeente Rotterdam en Rotterdamse kennis- en onderwijsinstellingen van primair tot wetenschappelijk onderwijs. Samen werken wij aan kennisontwikkelingen en kennisuitwisseling op het gebied van onderwijsbeleid en de praktijk van het onderwijs in Rotterdam.

waar het om gaat

Kennisontwikkeling

We dragen bij aan de verdere ontwikkeling en verkenning van kennis over het onderwijs door professionele leergemeenschappen, samenwerkingen tussen onderzoekers en bijeenkomsten van onze KWP leden.

Kennisuitwisseling

We bevorderen uitwisseling van hedendaagse kennis door KWP specials op thema’s, verkennende gesprekken tussen beleidsmakers en onderwijsonderzoekers en schoolprofessionals en adviezen.

Toepassing van kennis

We richten ons op hoe onze inzichten kunnen worden vertaald in de praktijk. Professionele leergemeenschappen leidt tot verkenningen op vraagstukken die scholen hebben en de toepassing hiervan binnen hun schoolteams.

zo werken wij

01.
onderzoek

We ontwerpen en voeren onderzoeksprojecten uit, tussen partners onderling of gezamenlijk.

02.
Projecten

We besteden tijd aan werving van projecten en programma’s die passen binnen de kenniswerkplaats.

03.
Onderwijsactiviteiten

We vergoten betrokkenheid van opleidingen door verbinding en kennisdeling.

04.
Professionalisatie

We organiseren activiteiten  die impact hebben op de ontwikkeling van de professionele gemeenschap.

KWP SPECIAL: TAAL BEGINT THUIS & RISICO-JONGEREN

KWP SPECIAL: LOOPBANEN

BURGERSCHAP IN HET MBO

KOM OVER DE BRUG

social lab

KWP SPECIAL: DOORSTROMING MBO – HBo

wij werken samen

De KWP Rotterdams talent is een samenwerkingsverband tussen:

meer weten of samenwerken?

Bent je geïntresseerd in een toekomstige samenwerking of wilt u een afspraak maken? Neem via dit formulier contact met ons op, wij zullen u met alle plezier verder helpen.