Onderzoek invoering diploma praktijkscholen

De waarde van het praktijkschooldiploma

 

In opdracht van de gemeente Rotterdam heeft de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent (met onderzoekers van Risbo en de Hogeschool Rotterdam), een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de mate waarin de doelen voor de invoering van een praktijkschooldiploma vanaf het schooljaar 2016/2017 in de Regio Rijnmond zijn behaald.

Het diploma heeft een positief effect gehad op het zelfbeeld en het gevoel van erkenning van leerlingen. Het diploma zal uiteindelijk een goed inzicht bieden in de aangeleerde competenties, maar dit is nog voor verdere verbetering vatbaar. Verder zien professionals ook de waarde in: de praktijkscholen zien dat het diploma bij kan dragen aan het verbeteren van het zelfbeeld en de eigenwaarde van leerlingen en leidt tot een duidelijkere profilering waardoor er betere kansen op de arbeidsmarkt kunnen ontstaan. Er is nog wel werk aan de winkel, in de praktijk (bij overgangen naar mbo of werk) dient het diploma haar meerwaarde voor mbo-medewerkers en werkgevers nog te leveren. Hier wordt overigens hard aan gewerkt. Ook zijn er plannen voor een landelijke invoering.

Het rapport is hier te downloaden: Invoering Praktijkschooldiploma_rapportage_def