Kennisfestival 2023

PROGRAMMA
15.00 Welkom en opening
15.10 Kennisagenda Rotterdam Zuid
15.30 Basisschooladvies en VO-plaatsing
15.50 Kenniskring Regulier en Gespecialiseerd Onderwijs
16.00 Werkveldcommissie: doet u mee?
16.10 Afsluiting
 
DOELGROEP
Onderwijsinstellingen, onderzoeksbureaus, gemeentelijke diensten, beleids- en zorginstellingen; organisaties verbonden aan de KWP en andere belangstellende zijn eveneens van harte welkom.

MEER INFORMATIE OVER HET PROGRAMMA:

Kennisagenda Rotterdam Zuid
Wat hebben de leerlingen in Rotterdam-Zuid nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en welke interventies zijn het meest effectief? Dit is de vraag die 7 basisscholen in Rotterdam-Zuid zich afvragen en die een samenwerkingsverband zijn aangegaan. Het project wordt 15 mei afgesloten en Martine en Jacqueline nemen u mee in de resultaten van onder andere de Professionele Leergemeenschappen die ingericht zijn met schoolleiders en met leerkrachten.

Basisschooladvies en VO-plaatsing
Naar aanleiding van de jaarlijkse NCO-rapportages in 2019 ontstond de vraag hoe we de basisschooladviezen en plaatsing van leerlingen in Rotterdam verder kunnen verbeteren. Stichting BOOR vindt het belangrijk dat hun leerlingen kansrijk worden geadviseerd en dat al hun talenten worden benut. Een onderzoek dat zij in samenwerking met de KWP, FOKOR, Sardes, de universiteiten van Maastricht en Erasmus zullen vormgeven naar de vraag:(Hoe) kunnen we adviezen en plaatsing beïnvloeden met als doel het vergroten van kansengelijkheid tussen leerlingen van verschillende achtergronden en het verminderen van op- en afstroom in de eerste drie jaar VO?

Kenniskring In een kenniskring wordt kennis en ervaring uitgewisseld om tot beter handelen van deelnemers in hun dagelijkse praktijk te komen. Deze op te richten kenniskring kan uit verschillende professionals bestaan uit verschillende organisaties en uit verschillende sectoren.

Doel van deze kenniskring: Het versterken van de samenwerking tussen regulier onderwijs en gespecialiseerd onderwijs, door het uitwisselen van expertise.

Resultaat van deze kenniskring: Het organiseren van een kennisfestival in oktober, waarbij er een deling van expertise is tussen verschillende professionals uit verschillende sectoren.

Gevraagde input

  • Waar is behoefte aan in het veld? Thema’s, activiteiten? Bijvoorbeeld: PBS, EDI, traumasensitief werken, leesonderwijs enz.
  • Wie zou de doelgroep moeten zijn? Directeuren, zorg coördinatoren, leraren, leerondersteuners of gemengd.
  • Hoe zouden we dit kunnen organiseren? Zodat we ook echt de professionals bereiken.
  • Op welke wijze komen we achter de talenten in de organisaties?