City Deal Kennis Maken (CDKM)

De KWP heeft een bijdrage geleverd aan een conferentie van City Deal Kennis Maken (CDKM) op 2 juni 2023. De inzet van de CDKM is om een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken.

De betrokken steden, kennisinstellingen en andere partners beschouwen dit enerzijds als een vorm van kennisbenutting en anderzijds als het aanbieden van de stad als leeromgeving voor studenten. Centraal in de City Deal staan talentontwikkeling, ondernemerschap én het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid. Anno 2022 maken maar liefst 20 steden en hun kennisinstellingen actief deel uit van de City Deal Kennis Maken.

Meer informatie: https://agendastad.nl/citydeal/kennismaken/