Uitnodiging KWP Brainstorm 2023

Graag nodigen wij u uit om op 24 november met ons online te brainstormen over de inzet van de KWP Rotterdams Talent in 2023 met als vragen: 

  • Welke thema’s zijn voor 2023 relevant? (zoals diversiteit, loopbaanontwikkeling, …) 
  • In welke vorm? (denk aan: onderzoeken, kennisbijeenkomsten, leergemeenschappen…) 
  • Met welke partners? (samenwerkingsverbanden, KWP leden, …) 


De KWP richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van het Rotterdamse onderwijs vanuit de verbindingen onderwijsbeleid – onderzoek – onderwijspraktijk. 

Als u de Teams uitnodiging accepteert in de email dan zien we hoeveel deelnemers aanwezig zullen zijn. 

Ter herinnering: De brainstorm in 2021 leverde de volgende opbrengsten op die van invloed zijn op de kwaliteit van de onderwijsprofessional in Rotterdam: 

DIVERSITEIT 

De diversiteit in schoolklassen is duidelijk herkenbaar. Maar hoe zit het met de diversiteit in de samenstelling van schoolteams? 

LOOPBAANONTWIKKELING 

Deze tijd vraagt om een duidelijk perspectief voor leerkrachten tijdens haar/zijn loopbaan. 

Hoe krijgen en behouden we goede leerkrachten? 

GROOTSTEDELIJKE CONTEXT 

Leraar kan verschil maken in een stad met grootstedelijke problemen. Dat is anders dan lesgeven in de provincie. Worden toekomstige leerkrachten daar voldoende op getraind? En welke didactiek en pedagogiek zijn nodig en effectief voor de grootstedelijke context? 

Graag tot de 24 november 2022! 

KWP Regiegroep, 

Jacqueline Schenk, Linda Verboom, Tomislav Tudjman 

De Kenniswerkplaats Rotterdams Talent (KWP) bestaat uit een netwerk van de gemeente Rotterdam en Rotterdamse onderwijsinstellingen van PO tot WO. De KWP heeft een tweeledige doelstelling. Enerzijds beoogt de werkplaats een bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling op het gebied van Rotterdams talent. Anderzijds beoogt de werkplaats bij te dragen aan de uitwisseling en de toepassing van die kennis en daarmee aan het verbeteren van het onderwijsbeleid en de praktijk van het onderwijs in Rotterdam.