Kom naar KWP Brainstorm 2023

Welkom bij de KWP brainstorm voor 2023! De kenniswerkplaats Rotterdams Talent richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van het Rotterdamse onderwijs vanuit de verbindingen onderwijsbeleid – onderzoek – onderwijspraktijk.

Graag nodigen wij u uit om op 24 november met ons online te brainstormen over de inzet van de KWP Rotterdams Talent in 2023 met als vragen:

Welke thema’s zijn voor 2023 relevant? (zoals diversiteit, loopbaanontwikkeling, …) 
In welke vorm? (denk aan: onderzoeken, kennisbijeenkomsten, leergemeenschappen…)
Met welke partners? (samenwerkingsverbanden, KWP leden, …) 

De brainstorm in 2021 leverde de volgende opbrengsten op die van invloed zijn op de kwaliteit van de onderwijsprofessional in Rotterdam: 


DIVERSITEIT
De diversiteit in schoolklassen is duidelijk herkenbaar. Maar hoe zit het met de diversiteit in de samenstelling van schoolteams? 

LOOPBAANONTWIKKELING
Deze tijd vraagt om een duidelijk perspectief voor leerkrachten tijdens haar/zijn loopbaan. Hoe krijgen en behouden we goede leerkrachten? 

GROOTSTEDELIJKE CONTEXT
Een leraar kan verschil maken in een stad met grootstedelijke problemen. Dat is anders dan lesgeven in de provincie. Worden toekomstige leerkrachten daar voldoende op getraind? En welke didactiek en pedagogiek zijn nodig en effectief voor de grootstedelijke context?