De Basismonitor Onderwijs 2021

Er wordt sinds 2012 hard gewerkt aan het versterken van Rotterdam Zuid. Dat wordt gedaan door de partners van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) met projecten op het gebied van school, werk, wonen, veiligheid en vrije tijd. De Basismonitor Onderwijs NPRZ van de KWP Rotterdams Talent beschrijft de ontwikkeling in de pijler ‘onderwijs’, waarbinnen alle vormen van onderwijs een plek vinden.

basismonitor onderwijs NPRZ 2021