Rapport school en omgeving

Jongeren ontwikkelen hun talenten ook buiten de schoolmuren

Onderwijs vindt niet alleen plaats in het klaslokaal. Jongeren leren veel door deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten, zoals sport, muziek, en theater. Helaas is dit niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Scholen kunnen hier een belangrijke rol spelen door buitenschools leren te verbinden met schoolactiviteiten, wat de ontwikkeling van jongeren op vele vlakken kan bevorderen en zo kansengelijkheid vergroot.

Het School en Omgeving Programma
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het programma School en Omgeving opgezet om gelijke kansen te bevorderen. Dit programma voorziet in extra activiteiten voor leerlingen, afgestemd op lokale behoeften. In Rotterdam hebben de schoolbesturen CVO, BOOR en LMC-VO de krachten gebundeld in de lokale coalitie VO Rotterdam en Omgeving. Zij bieden een breed scala aan naschoolse activiteiten aan die bijdragen aan verschillende ontwikkelingsgebieden.

Onderzoeksbevindingen naar naschools aanbod
De coalitie VO Rotterdam en Omgeving heeft onderzoek laten doen naar het naschoolse aanbod op haar scholen. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste scholen een breed en gevarieerd aanbod hebben dat ze graag willen doorontwikkelen. Verschillende studies tonen aan dat de schoolomgeving en de bredere gemeenschap een positieve invloed kunnen hebben op leerlingen. Het verbinden van binnen- en buitenschools leren kan hun ontwikkeling stimuleren. Naschoolse activiteiten dragen bij aan een positiever zelfbeeld, vooral voor kinderen uit sociaaleconomisch achtergestelde situaties. Leerlingen die deelnemen aan deze activiteiten ervaren vaak positieve effecten op hun sociale vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Het onderzoek laat zien dat naschoolse activiteiten vaak worden gewaardeerd door leerlingen en dat deelname vooral wordt gedreven door intrinsieke motivatie, zoals het leren van iets nieuws of de sociale interactie. Externe factoren zoals tijdgebrek spelen een rol bij het niet deelnemen aan activiteiten. Dit benadrukt het belang van het betrekken van leerlingen bij het selecteren van activiteiten.

Naschools aanbod bevordert niet alleen een positief schoolklimaat maar verbetert ook de algehele schoolprestaties. Scholen spelen zo een cruciale rol in het vergroten van kansengelijkheid en het volledig ontplooien van de talenten van alle jongeren.

Lees hier het rapport