KWP Special: Burgerschap in het MBO

Welkom op de KWP Special “Burgerschap in Rotterdam: de school als oefenplaats”!

Tijd en locatie: 10 maart 16.00-17.30 (inloop 15.30). Stadhuis Rotterdam, Raadzaal (Coolsingel 40).

Burgerschap is een ‘hot topic’. Op politiek-, gemeentelijk- en op schoolniveau wordt nagedacht over hoe burgerschap zo goed mogelijk tot zijn recht komt. De school kan gezien worden als een oefenplaats voor burgerschap. Een veilige plek waar je niet perfect hoeft te zijn, waar je fouten mag maken en waar je mag oefenen. Alle MBO-instellingen geven op een eigen manier invulling aan deze ‘oefenplaats’, met ieder weer zijn eigen mooie voorbeelden van burgerschapsonderwijs.

Dit waren de inhoudelijke punten van die dag en hieronder staat het programma: Presentatie bijeenkomst burgerschap 10 maart 2020

PROGRAMMA

15.30 inloop

16.00 welkom en start – Opening door Daan (en Shalita) namens de mbo-scholen, gemeente & KWP. Zij lichten ook het programma toe en introduceren Elene Walgenbach.

16.10

–              Pitch 1 – Vitaal Burgerschap (STC)

Stellingen:

 • Elke student zou minimaal 2 uur in de week moeten sporten in het kader van burgerschap.
 • Vitaal burgerschap is de minst belangrijke dimensie.
 • Het thema studiedruk zou moeten worden opgenomen onder de dimensie vitaal burgerschap.

16.30

–              Pitch 2 – Sociaal Maatschappelijk (Hoornbeeck)

Stellingen:

 • Als een student extreme ideeën heeft bespreken we dat in de klas.
 • De sociaal-maatschappelijke dimensie brengt studenten dichter bij elkaar.
 • Maatschappelijke diensttijd zou verplicht moeten zijn voor alle mbo studenten.

16.50

–              Pitch 3 – Economisch     (Zadkine)

Stellingen:

 • Omgaan met geldproblemen bij studenten is een taak van de burgerschapdocent.
 • Studenten vinden het belangrijk om duurzaam te consumeren.
 • Aandacht voor het klimaat (duurzame consumptie en productie) moet centraal staan bij burgerschap.

17.10

–              Pitch 4 – Politiek Juridisch (Albeda)

Stellingen:

 • Een burgerschapsdocent moet (docent) maatschappijleer hebben gestudeerd om studenten goed te begeleiden, met name voor het verwerven van kennis over de Politiek Juridische dimensie.
 • Kennis van het politieke systeem is voor onze studenten noodzakelijk.
 • Studenten zijn niet te motiveren om zich te interesseren in politiek.

17.30

–           Afsluiting en borrel (Tomislav leidt de afsluiting)

Mentimeter: wat uit deze sessie neem jij mee voor jouw eigen (les) praktijk? Ga naar menti.com en gebruik de code 25 48 09

Afsluitingswoord door Raadslid Elene Walgenbach.

Bedankwoord door Tomislav .

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Albeda, STC, Zadkine, Hoornbeeck College, de gemeente Rotterdam en KWP Rotterdams Talent.