Stagiaire KWP

Jet Schrijver is derdejaars Pedagogische Wetenschappen student aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze loopt sinds maart 2022 stage bij het Risbo en de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent. Tijdens haar stage is zij vooral bezig met het maken van een koppeling tussen de wetenschap en de praktijk rondom het onderwerp thuiszitters met als leidraad het onderzoek ‘curiosity saves the cat’.

Daarnaast zal ze ook betrokken worden bij het inrichten en vormgeven van activiteiten voor de KWP Rotterdams Talent.