KWP Special: Doorstroming MBO – HBO

19 MEI VAN 14.30 – 17.00 UUR

Locatie
Engels, stationsplein 45, Rotterdam

Doelgroep
Geïnteresseerden uit de praktijk van het MBO
Participanten KWP Rotterdams Talent
Gemeente

Thematiek

Versterking van de doorlopende leerlijnen is een van de maatregelen van Focus op Vakmanschap om te werken aan kwaliteitsverbetering van het beroepsonderwijs.

In Rotterdam willen de twee grote mbo-instellingen Albeda en Zadkine samengaan en zich daarna opsplitsen in kleinschalige beroepsscholen. Deze mbo-colleges richten zich dan specifiek op bijvoorbeeld techniek, administratie + handel en zorg + welzijn. Tegelijkertijd vindt er ook een vernieuwing van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs plaats.

Deze KWP special wil, met als voorbeeld Techniek, enerzijds nagaan wat het nieuwe mbo college techniek voor het onderwijs betekent, als het gaat om inhoud, context en didactische methoden (waarin verschilt dit bijvoorbeeld van het huidige techniekonderwijs?) en anderzijds hoe wordt het vmbo betrokken bij de ontwikkeling naar het MBO college Techniek? Wat betekent dat voor de doorlopende leerlijnen?

Met sprekers over deze nieuwe mbo-colleges en een presentatie over Vernieuwing van Beroepsgerichte programma’s in het vmbo, bieden wij u een interessante middag aan. Er zal voldoende ruimte zijn voor interactie en discussie. Deelname is vrij, maar graag wel even inschrijven op www.risbo.org/kwpmbo.

Programma

14.30    Inloop, koffie, thee

14.50    Opening (T. Tudjman, coördinator KWP Rotterdams Talent)

=======================

Blok 1

15.00 Presentatie mbo-colleges Albeda – Zadkine (casus Techniek)

15.25 Informatieve vragen

=======================

Blok 2

15.35 Presentatie Vernieuwing Beroepsgerichte programma’s VMBO (Ellen Klatter)

15.50 Informatieve vragen

=======================

Blok 3

16.10 Stellingen – Discussiepunten – in groepjes bespreken (max 6 personen)

16.35 Plenaire uitwisseling

16.55 Leerpunten formuleren voor KWP / deelnemende organisaties

=======================

17.00 Borrel

Noteer alvast de data van 19 mei 2014:  Schrijf je in via www.risbo.org/kwpmbo
Actuele informatie: www.kenniswerkplaats-rotterdamstalent.nl

De Kenniswerkplaats Rotterdams Talent (KWP) bestaat uit een netwerk van de gemeente Rotterdam en Rotterdamse onderwijsinstellingen van PO tot WO. De KWP heeft een tweeledige doelstelling. Enerzijds beoogt de werkplaats een bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling op het gebied van Rotterdams talent. Anderzijds beoogt de werkplaats bij te dragen aan de uitwisseling en de toepassing van die kennis en daarmee aan het verbeteren van het onderwijsbeleid en de praktijk van het onderwijs in Rotterdam.

KWP Special De aansluiting van mbo op hbo. 

De ppt die hier gebruikt werd kunt u hier downloaden: Doorlopende presentatie – KWP Special Aansluiting mbo-hbo