Leerschool Rotterdam Zuid

In 2021 hebben basisscholen in de Children’s Zone in samenwerking met opleidingen en kennisinstituten in Rotterdam een kennisagenda opgesteld. In dit schooljaar (2023) is met ondersteuning vanuit de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent de uitvoering van deze kennisagenda voorbereid en gestart.

Het bronnenboekje geeft een beknopte samenvatting van al hun werkzaamheden en producten. Lees het hier.