Rapport Kansrijke Toekomst

Een kansrijke toekomst voor elke leerling op Rotterdam-Zuid. De Kenniswerkplaats Rotterdams Talent (KWP) is gevraagd de evaluatie en monitoring van het programma uit te voeren. In Rotterdam-Zuid zijn de arbeidsmarktkansen voor jongeren minder goed dan die voor jongeren die elders wonen. Door de coronapandemie zijn de kansen op werk voor jongeren ook nog eens verslechterd. Hiernaast verandert de arbeidsmarkt als gevolg van de noodzakelijke transitie naar een weerbare, groene en digitale economie.

Nog steeds is er sprake van een mismatch tussen de opleidingskeuzes van de jongeren uit Rotterdam-Zuid en de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Om te bevorderen dat jongeren duurzame keuzes maken voor kansrijke sectoren, is er vanuit de Europese Unie sinds 2016 subsidie toegekend aan het NPRZ voor het LOB-programma BRIDGE[1]

De subsidie is gebruikt voor een versnelde invoering van het LOB-programma en het doen van onderzoek naar het vertrouwen in de effectiviteit ervan. Het BRIDGE-programma zorgt voor een samenhangend en doorlopend loopbaanoriëntatie- en begeleidingsproces voor kinderen/jongeren van de basisschool tot en met de arbeidsmarkt.

GAAN VOOR EEN BAAN – PROGRAMMA

Het Gaan voor een Baan! Programma, dat hier onderdeel van is, heeft zich in het schooljaar 2021 – 2022 gericht op LOB-activiteiten op een zestal vmbo-scholen in Rotterdam-Zuid. Voor het programma Gaan voor een Baan! is de volgende doelstelling geformuleerd:

Het informeren en enthousiasmeren van vmbo-leerlingen in Rotterdam-Zuid om te kiezen voor opleiding met Techniek, Haven & Logistiek of Zorg met bij voorkeur een ADB-garantie.

Meer weten over het onderzoek Kansrijke Toekomst. Hier vindt je het rapport.