Save the date – 2 april 2024

Op 2 april zal de Oogstsessie School en Omgeving plaatsvinden van de coalitie VO Rotterdam en Omgeving. Bijgaand vindt u de tweede vooraankondiging en het voorlopige programma. Het definitieve programma volgt later in maart.  De bijeenkomst vindt plaats op het Comenius Lyceum in Capelle aan den IJssel.

OOGSTSESSIE SCHOOL EN OMGEVING

Kansengelijkheid

Kinderen leren niet alleen als zij in de klas zitten, maar doen ook leerzame ervaringen op in alledaagse situaties. Wanneer buiten- en binnenschools leren wordt verbonden, kan dit de ontwikkeling van kinderen stimuleren en bijdragen aan het bevorderen van kansengelijkheid. In Rotterdam en omgeving werken scholen en lokale partijen samen. Zij organiseren activiteiten waarmee kinderen en jongeren erachter komen waar ze allemaal goed in zijn, leren op zichzelf te bouwen en de wereld te ontdekken.

Coalitie VO Rotterdam en Omgeving

In de coalitie VO Rotterdam en Omgeving zitten 15 VO-scholen van twee verschillende schoolbesturen, die diverse activiteiten organiseren voor hun leerlingen, op het gebied van cultuur, sport, huiswerkbegeleiding, examentraining, conflictbeheersing, sociaal-emotionele training, enz. Door kennisuitwisseling en onderzoek willen deze scholen, met subsidie van het ministerie van OCW, meer en beter aanbod bieden aan hun leerlingen, door goede voorbeelden te delen.

Onderzoeksresultaten

Onderzoeksbureau Risbo, verbonden aan de Erasmus universiteit heeft onderzoek gedaan op 15 scholen naar de uitvoering van het programma School en Omgeving. Het onderzoeksrapport geeft antwoord op vragen als:

  • Wat zijn de werkzame elementen van de ingezette interventies volgens de literatuur?
  • In hoeverre is het huidige aanbod naar verwachting effectief gezien de inzichten uit de literatuur?
  • Wat zijn succesfactoren en knelpunten van het huidige extra aanbod? Wat werkt en wat werkt niet? En onder welke voorwaarden?
  • Welke (bij)effecten van het huidige aanbod merken de docenten en coördinatoren op?
  • In hoeverre helpt het aanbod het welzijn van de leerlingen te verbeteren?

Oogstsessie/programma

Marc Mittelmeier, voorzitter van het bestuur van CVO, zal de bijeenkomst openen, daarna zal een vertegenwoordiger van het ministerie van OCW een toelichting geven op het programma school en omgeving. Vervolgens zal Risbo de eerste resultaten van het onderzoek presenteren. Daarna laten we elkaar zien wat we nu al doen aan buitenschoolse activiteiten voor onze leerlingen. Ook gaan we met elkaar in gesprek over hoe we deze activiteiten het beste kunnen organiseren en uitvoeren. Op basis daarvan bespreken we met elkaar welke verbeteracties er kunnen worden ondernomen.

De bijeenkomst zal een verslaglegging opleveren in de vorm van een visuele one- of twopager.

Directeuren, coördinatoren van het buitenschoolse aanbod, docenten en leerlingen zijn van harte welkom.

De Kenniswerkplaats Rotterdam (KWP) en de CVO-academie organiseren deze oogstsessie gezamenlijk.