KWP special: Taal begint thuis & risicicojongeren

Martine van der Pluijm is pedagoog en is werkzaam bij de Hogeschool Rotterdam. Geïnspireerd door het onderwerp Taal wat in 2011/2012 op de agenda van de KWP stond, is zij een promotieonderzoek gestart waarvan ze op 9 oktober de tussentijdse resultaten tijdens de KWP bijeenkomst gepresenteerd heeft.

Laaggeletterdheid is een probleem met gevolgen voor mensen zelf, hun maatschappelijke positie en de samenleving. Een belangrijke oorzaak van laaggeletterdheid waarover steeds meer onderzoeksmateriaal beschikbaar is betreft de thuissituatie van kinderen en de taal die thuis aangeboden wordt. In Rotterdam is het probleem laaggeletterdheid relatief groot: circa 22% van de volwassen Rotterdammers heeft lees- en schrijfproblemen ten opzichte van het landelijke percentage van 13%. De aanpak van laaggeletterdheid krijgt de laatste jaren daarom volop aandacht in landelijk en Rotterdams beleid. Tegelijkertijd is laaggeletterdheid een onderbelicht thema op basisscholen en worstelen veel leerkrachten met het vormgeven aan de samenwerking met ouders. Dit is de aanleiding voor het promotieonderzoek Thuis in Taal, met als centrale onderzoeksvraag: “Welke specifieke aanpak kunnen basisscholen gebruiken om laaggeletterde ouders van kinderen met taalachterstanden te stimuleren thuis een taalrijke omgeving te bieden?”. Martine van der Pluijm (HR) schreef het rapport en het is hier terug te vinden: taalbegintthuis en hier de Thuis in Taal presentatie 07102014.

Risicojongeren                                                                                                  
Het jeugdbeleid in Rotterdam bevat een analyse van de staat van de Rotterdamse jeugd en behelst zowel een risico gestuurde als een kans gedreven invalshoek. Van de 125.000 Rotterdamse jongeren tussen 12 en 27 jaar oud zijn er naar schatting 29.000 die zich kenmerken als risicojongeren.
Een effectieve aanpak van deze doelgroep risicojongeren staat of valt bij een goed integraal overzicht van individuele problematiek in relatie tot de achterliggende gezinsproblematiek (een slechte gezondheid, werkloosheid, armoede en dikwijls hieraan verbonden opvoedproblemen).
Voor een wetenschappelijk inzicht over een integrale benadering van risicojongeren heeft de Directie Jeugd en Onderwijs de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent gevraagd.

De tweede presentatie gaat in op het discussiestuk wat Frans, Jeroen, Marieke en Tom hebben geschreven voor de gemeente over Psychologisch basisbehoeftes, ontwikkeling, risico’s, Geïntegreerde interventiestrategieën en hoe dit verbonden is met het positief jeugdbeleid. Daarbij presenteren we een Ontwikkelingsmodel, die wij op basis van diverse inzichten hebben geconstrueerd.

Hier zijn het Discussiestuk Risicojongeren bijgesteld en presentatie Jeugd Ontwikkeling Risicos Aanpak voor KWP te downloaden.