NIEUW ROTTERDAMS ONDERWIJSBELEID 2019-2022, EEN ANALYSE

In de zomer van 2018 schreef de Kenniswerkplaats Rotterdams talent een Manifest voor het Rotterdamse onderwijs.
Dit Manifest bevat aanbevelingen voor het Rotterdamse onderwijs op basis van recente inzichten uit de wetenschap.

Nu er een nieuw Rotterdamse Onderwijsbeleid is leggen de auteurs dit beleid langs hun Manifest. Naast overeenkomsten constateren ze ook verschillen: de aanbevelingen in het Manifest komen soms wel, maar vaak niet terug in het beleidsplan.

Zie online het hele artikel in ROM: http://romnieuws.nl/artikelen/nieuw-rotterdams-onderwijsbeleid-2019-2022.