Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

KWP Rotterdams Talent 2018

Welkom bij de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent 2018!

 

Sinds het najaar 2010 bestaat de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent (KWP). De KWP heeft een tweeledige doelstelling. Enerzijds beoogt de werkplaats een bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling op het gebied van Rotterdams talent. Anderzijds beoogt de werkplaats bij te dragen aan de uitwisseling en de toepassing van die kennis en daarmee aan het verbeteren van het onderwijsbeleid en de praktijk van het onderwijs in Rotterdam.

Uitgangspunt van de werkplaats is dat het ontwikkelen en toepassen van die kennis niet per se twee verschillende dingen zijn, de werkplaats wil juist expliciet gebruik maken van de kennis die er in de praktijk aanwezig is (co-creatie). Met andere woorden, de werkplaats wil “evidence for practice” leveren, maar ook “practice based evidence” inzetten om de praktijk van het onderwijs en het onderwijsbeleid te verbeteren.

De aansluiting tussen onderzoek, beleid en praktijk vormt het hart van de KWP Rotterdams talent en dit zal in de komende jaren zo blijven.

In onze strategie voor de komende jaren nemen we één van de centrale vragen van het EUR Flagship Vital Cities als uitgangspunt: wat zijn condities en mechanismen die leerlingen stimuleren tot talentontwikkeling in de gehele schoolloopbaan? En richten ons hierbij op vier inhoudelijke aandachtsgebieden: grootstedelijke vraagstukken en diversiteit, schoolloopbanen, de pedagogische opdracht van het onderwijs en, tot slot, kwaliteit van professionals. De KWP zal diverse activiteiten ontwikkelen op deze vier gebieden, op het gebied van kennisontwikkeling (variërend van langlopende onderzoeksprojecten tot kortdurende praktijkgerichte onderzoeken en een “Social Lab”) en kennisuitwisseling en toepassing (een serie masterclasses en KWP specials).

 

De verantwoording over 2017 en het jaarplan 2018 is hier te downloaden: KWP_VW.2017 + Jaarplan2018

Kort samengevat zullen de plannen voor 2018  bestaan uit de volgende type activiteiten:

 

Netwerkbesprekingen en kennisdeling, bestaande uit:

  • KWP bijeenkomsten en Regiebesprekingen
  • Expertmeetings en Rondetafelgesprekken

 

Onderzoeken en advies, bestaande uit:

  • Kleinschalig onderzoek
  • Verkenning onderwijsthematiek

 

Onderwijs en studie, bestaande uit:

  • Social Labs
  • Promotietraject

 

Conferenties en studiereizen, bestaande uit:

  • Kennisfestival
  • Kom over de Brug programma
  • KWP Specials
  • Studiereis ECER