Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Home

Welkom bij de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent 2020!

 

Sinds het najaar 2010 bestaat de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent (KWP). De KWP heeft een tweeledige doelstelling. Enerzijds beoogt de werkplaats een bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling op het gebied van Rotterdams talent. Anderzijds beoogt de werkplaats bij te dragen aan de uitwisseling en de toepassing van die kennis en daarmee aan het verbeteren van het onderwijsbeleid en de praktijk van het onderwijs in Rotterdam.

Uitgangspunt van de werkplaats is dat het ontwikkelen en toepassen van die kennis niet per se twee verschillende dingen zijn, de werkplaats wil juist expliciet gebruik maken van de kennis die er in de praktijk aanwezig is (co-creatie). Met andere woorden, de werkplaats wil “evidence for practice” leveren, maar ook “practice based evidence” inzetten om de praktijk van het onderwijs en het onderwijsbeleid te verbeteren.

De aansluiting tussen onderzoek, beleid en praktijk vormt het hart van de KWP Rotterdams talent en dit zal in de komende jaren zo blijven.

In onze strategie voor de komende jaren nemen we één van de centrale vragen van het EUR Initiative Vital  Citizens, vital Cities als uitgangspunt: wat zijn condities en mechanismen die leerlingen stimuleren tot talentontwikkeling in de gehele schoolloopbaan? En richten ons hierbij op vier inhoudelijke aandachtsgebieden: grootstedelijke vraagstukken en diversiteit, schoolloopbanen, de pedagogische opdracht van het onderwijs en, tot slot, kwaliteit van professionals.

Dit jaar zullen we een nieuwe Regiegroep samenstellen die de pijlers voor de komende jaren zullen uiteenzetten. Vandaar dat het jaarplan 2020 even op zich laat wachten. Het jaarplan 2020 is binnenkort hier te downloaden:

We zullen uiteraard goede elementen van onze KWP behouden. Zo zullen er dit jaar twee KWP specials plaatsvinden rondom Burgerschap in het mbo, als vervolg op de KWP Special van 5 november. Verder zal er een KWP special rondom de tokeomst van arbeid plaastvinden in samenwerking met de KWP Economie en Arbeid. Ook staat een verveolg KWP Special van ‘Schoolloopbanen op de agenda.

Houd de website in de gaten voor informatie en data.