Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

KWP Rotterdams Talent 2016

Welkom bij de website van de KWP Rotterdams Talent!!

De KWP heeft een tweeledige doelstelling. Enerzijds beoogt de werkplaats een bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling op het gebied van Rotterdams talent. Anderzijds beoogt de werkplaats bij te dragen aan de uitwisseling en de toepassing van die kennis en daarmee aan het verbeteren van het onderwijsbeleid en de praktijk van het onderwijs in Rotterdam. De KWP bestaat dit jaar al weer 5 jaar. En toevalligerwijs valt dit samen met de ORD die dit jaar in Rotterdam neerstrijkt.

Op 25, 26 en 27 mei van 2016 wordt de ORD in Rotterdam gehouden. De KWP komt met een side-event (brugprogramma: Kom Over de Brug!) op deze drie dagen waarin workshops en keynote-lezingen centraal staan rondom vve/po, vo/mbo en hbo/wo. Dit zal de grootste activiteit van de KWP zijn dit jaar, alle informatie is te vinden op www.ord2016.nl en http://www.ord2016.nl/nl/Programma/Brugprogramma. Echter daarnaast blijven wij ook actief op het terrein van beleid, wetenschap en onderwijspraktijk als aanjager, onderzoeker en kennisexpert. Een greep uit de activiteiten:

 • KWP bijeenkomsten
 • Lezingen organiseren
 • Verbindingen leggen met andere KWP’s en samen projecten en onderzoeken inrichten.
 • Gesprekspartner en expert betrokken zijn bij vormgeving Masterplan Onderwijs 2015-2025
 • KWP Specials: vervolg BOSS mbo-special oa
 • Buddy system: aan tafel met een onderwijsprofessional uit een andere hoek
 • Ondersteuning van ‘satellieten’: ondersteunen en oprichten van (bestaande) professionele leergemeenschappen
 • Ondersteunen van sociale wijkteams: onderdeel jeugd en onderwijs
 • Onderzoek en advise op thema’s uit het Rotterdamse Onderwijsbeleid Leren Loont!

Deze en andere activiteiten die wij voor 2016 op de agenda willen zetten, staan in het jaarplan 2016 vermeld: KWP Jaarplan 2016

Via deze website worden deze verschillende evenementen aangekondigd. Daarnaast hebben we onze reguliere bijeenkomsten, telkens op een donderdag van 15.30 tot 17.00 uur, het gaat om de volgende data:

 • 3 maart (regulier)
 • 25, 26 en 27 mei (Over de Brug programma [ORD side-event])
 • 14 juni (regulier)
 • 7 juli (zomeractiviteit)
 • 22 september (regulier)
 • In oktober (KWP Kennisfestival, waarschijnlijk vervolg Pedagogisch-didactisch handelen van docenten in het mbo en hbo)
 • 1 december (regulier)