admin

Stagiaire KWP

Jet Schrijver is derdejaars Pedagogische Wetenschappen student aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze loopt sinds maart 2022 stage bij het Risbo en de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent. Tijdens haar stage is …

Stagiaire KWP Lees verder »

Social lab

In het kader van het Rotterdamse beleidsprogramma Leren Loont beoogt de gemeente de doorstroom naar het hoger onderwijs voor zoveel mogelijk groepen, zo soepel mogelijk te laten verlopen. Momenteel is …

Social lab Lees verder »